مطالب اخیر

آگهی فراخوان مزایده عمومی

آگهی فراخوان مزایده عمومی اداره کل آموزش فنّی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در نظر دارد با استناد به قوانین و مقررات مربوطه و مجوزهای صادره از سازمان متبوع و به منظور استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی واجرای آموزش های فنی و حرفه ای مبتنی... ادامه مطلب